Comrade Tito
Reż. Olga Kosanović, Austria

Zbocze góry, sad owocowy, dom. Idyllistyczne obrazki z południowej Serbii. Trzy pokolenia pod jednym dachem domu przygotowanego na zmiany. Podejście do historii, która staje się częścią osobowości jednostki. Dom jest skomplikowany, dziedzictwo może być ciężarem. Tito staje się symbolem czegoś, co było – filmowym badaniem tego, co zostaje.


A mountain slope, an orchard, a house. Idyllic pictures in southern Serbia. Three generations under the roof of the house that is being prepared for its transmission. An approach to history that becomes part of one’s own. Home is complicated, inheriting may be a burden and Tito becomes a symbol for something that has been – a filmic examination of what remains.

Olga Kosanović Reżyser

Olga Kosanović urodzona 1 kwietnia 1995 w Austrii jest reżyserką i operatorką pochodzącą z Wiednia. W 2020 roku ukończyła studia filmowe w HFBK Hamburg. Przełom 2017 i 2018 roku spędziła na wymianie studenckiej w Praskiej Akademii Filmowej FAMU. Ukończyła także wiedeńską szkołę grafiki i szkołę niezależnego filmu “Friedl Kubelka”. Jej krótkie filmy były prezentowane na licznych międzynarodowych festiwalach, w 2017 roku była nominowana do German young Film Award. W 2019 roku wygrała nagrodę Willi-Munzberg-Forum w Berlinie za najlepszy film. Obecnie pracuje jako operatorka kamery w Burgtheather Vienna oraz w FH Technikum Wien.


Olga Kosanović, born on April 1st, 1995 in Austria, is a director and camera operator based in Vienna. In 2020 she completed her film studies at the HFBK in Hamburg. In 2017/18 she was an exchange student at the FAMU Film Academy in Prague. She is also a graduate of the viennese graphic arts school and the school for independent film “Friedl Kubelka“. Her short films were screened at numerous international festivals, in 2017 she was nominated for the German Young Film Award. In 2019 she won the art prize of the Willi-Münzenberg-Forum in Berlin for the best film. She is currently employed as a camera operator at the Burgtheater Vienna and at the FH Technikum Wien.