Forever
Reż. Aleksandra Kamińska, Polska

Magiczna historia bazowana na obrazie niemieckiego malarza Michała Sowy “Stormy weather”. Gorącego letniego dnia, niezwykly fenomen ma miejsce w mieszkaniu starszego małżeństwa.


A magical story based on a painting by the German painter Michael Sowa “The Stormy Weather”. During a hot summer day, unusual phenomena take place in the apartment of a long-term married couple.

Aleksandra Kamińska Reżyser

Aleksandra Kamińska urodziła się w Warszawie. Uzyskała tytuł inżyniera na Warszawskiej Politechnice (wydział mechatroniki), tematem jej pracy był interaktywny film. Obecnie studiuje realizację obrazu w Szkole Filmowej im. Krzysztofa Kieślowskiego w Katowicach.


Aleksandra Kamińska was born in Warsaw. She graduated as an engineer at the Warsaw University of Technology (Faculty of Mechatronics) and the diploma thesis was an interactive film. Currently, she is a student of cinematography at the Krzysztof Kieślowski Film School in Katowice.