Stagnant
Reż. Konrad Kultys, Polska

Twardy i nieugięty skinhead Adam ignoruje swoje kalectwo, mimo niego stara się zdominować swoich najbliższych. Decyzja podjęta przez jego troskliwego brata zmusza Adama do zmiany pracy i powoduje rozważania nad swoją sytuacją, zderzenie z własnymi limitami.


Tough skinhead Adam ignores his disability, depite it he tries to dominate his loved ones. A decision by his caring brother to change jobs pushes Adam to reconsider his situation and and face up to his own limitations.

Konrad Kultys Reżyser

Student reżyserii i absolwent sztuki operatorskiej Szkoły Filmowej w Łodzi, doktorant na łódzkim ASP.

jego niezależne filmy dokumentalne Tensity (2018) i FUTHARK (2020) były prezentowane na wielu festiwalach. Konrad interesuje się przede wszystkim fenomenem politycznym i zmianami społecznymi w kontekście ich wpływu na wizualny aspekt otaczającej nas rzeczywistości.


Film Directing Department student and Cinematography Department graduate at Łódź Filmschool, also a PhD candidate at the Academy of Fine Arts in Łódź.

His independent documentary films Tensity (2018) and FUTHARK (2020) were shown on multiple festivals. Konrad is interested mainly in political phenomena and social transformations in the context of their influence on the visual aspect of the surrounding reality.

Stagnant (2021) is his short fiction debut.