The Concubine
Reż. Maks Michorczyk, Polska

Polska / Poland
Fabuła
22:04

Temat małomiasteczkowych społeczności w kontekście kościoła jest szeroko obrazowany ostatnimi czasy w polskiej kinematografii. Film ,,Jadzia” ma jednak w sobie coś, co znacznie wyróżnia go na tle pozostałych. W instytucji zdominowanej przez mężczyzn pierwszoplanową postacią staje się kobieta. Uderzając w dobre imię przedstawicieli Kościoła bohaterka musi zmierzyć się z potęgą ,,wiary” i mową nienawiści.

The topic of small-town communities in the context of the church has been widely discussed recently in Polish cinema. However, the film “The Concubine” has something that sets it apart from the rest. In an institution dominated by men, the main character is a woman. Striking at the good name of Church representatives, the heroine must confront the power of “faith” and hate speech.

Maks Michorczyk, Polska Reżyser

Maks Michorczyk – ur. 1997 w Limanowej, student III roku reżyserii w Warszawskiej Szkole Filmowej oraz absolwent Prawa własności intelektualnej i nowych mediów na Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie.


Maks Michorczyk – born in 1997 in Limanowa, third-year student of directing at the Warsaw Film School and a graduate of Intellectual Property and New Media Law at the Jagiellonian University in Kraków.