Sea by the river and river by the sea
Reż. Sovran Nrecaj, Kosowo

Kosowo / Kosovo
Fabuła
28:00

Znany jako przystań bezpieczeństwa może stać się równie dobrze przestrzenią trudnych kompromisów, ciężkiej ciszy i międzypokoleniowych nieporozumień. To kapsuła czasu, ale i miejsce, w którym tak na ulubionych przedmiotach, jak i na twarzach bliskich da się zauważyć powolne gaśnięcie. Witamy w domu.

Known as a haven of safety, it may well become a space of difficult compromises, heavy silence and intergenerational misunderstandings. It is a time capsule, but also a place where you can notice a slow fading on your favorite items and on the faces of your loved ones. Welcome home.

Sovran Nrecaj, Kosowo Reżyser

Sovran Nrecaj, urodzony w 1998 roku w Ferizaj w Kosowie, studiował na Akademii Filmowej w Sarajewie.

Pracował jako scenarzysta, reżyser, operator i montażysta przy różnych projektach filmowych i zrealizował kilka filmów krótkometrażowych.

Jego ostatni film “Sea by the river and river by the sea”, wyświetlany jest na wielu festiwalach, otrzymał już kilka nagród.

Obecnie pracuje nad swoim pierwszym filmem fabularnym.


Sovran Nrecaj, was born in 1998 in Ferizaj, Kosovo, he studied at Sarajevo Film Academy.

He has worked as writer, director, cinematographer and editor in different film projects, and made a couple of short films.

His last film “Sea by the river and river by the sea”, has been going around festivals winning a few prizes.

Now he is working on his first feature film.