Howling
Reż. Bartosz Brzeziński, Polska
Nagroda: Najlepszy film polski
Nagroda: Atelier Scenariuszowe

Polska / Poland
Fabuła
30:00

Nagroda: Najlepszy film polski

Nagroda: Atelier Scenariuszowe

Kuba dorasta na prowincji u boku ojca, który zawodowo zajmuje się hodowlą owiec, a po pracy obfitym spożywaniem alkoholu. Trudno uznać takiego rodzica za źródło wartościowych wzorców. Codzienność bohatera przeplata się między pracą a wygłupami z rówieśnikami. Jednak spokój jego życia zostaje zachwiany przez niespodziewany przyjazd znajomego z dużego miasta. Opowieść ta jednak nie dotyczy tylko dojrzewania i eksploracji własnej seksualności, ale także wewnętrznych rozterek związanych z poszukiwaniem swojej drogi w życiu.

Kuba grows up in the countryside with his father, who professionally raises sheep and after work indulges in heavy drinking. Such a parent is hard to consider as a source of valuable role models. The hero’s daily routine is interspersed between work and fooling around with his peers. However, the peace of his life is disturbed by the unexpected arrival of a friend from a big city. This story, however, is not only about coming of age and exploring one’s own sexuality, but also about internal struggles related to finding one’s path in life.

Bartosz Brzeziński, Polska Reżyser

Bartosz Brzeziński. Urodzony w 1995 roku, student kulturoznawstwa oraz Warszawskiej Szkoły Filmowej. Reżyser filmów krótkometrażowych “Granica” i “Zamiast” oraz teledysków.


Bartosz Brzeziński. Born in 1995, a Culture Studies and Warsaw Film School student. Director of the shorts “Granica” and “Zamiast” as well as music videos.