Swoboda
Reż. Joanna Różniak, Polska

W dystopijnej przyszłości obywatele powstają przeciwko coraz bardziej opresyjnemu nacjonalistycznemu rządowi. Kuba, dwudziestoletni członek nielegalnej grupy opozycyjnej, zostaje aresztowany podczas ulicznego protestu. Mimo wyraźnego zaangażowania politycznego, Kuba zostaje potraktowany łagodniej, niż się spodziewał. Gdy okazuje się, że jego bunt ma wymiar osobisty, musi dokonać wyboru, który zadecyduje o kształcie jego przyszłości.


In a near-future dystopia, citizens are rising against their increasingly oppressive nationalist government. Kuba, a twenty-year-old member of an illegal opposition group, gets arrested during a street protest. Despite his clear political involvement, he receives a lighter treatment than he expects. As it becomes apparent that there is a personal dimension to his rebellion, he has to make a choice that will determine the shape of his future.

Joanna Różniak Reżyser

Joanna Różniak urodziła się w Krakowie. Studiowała literaturę angielską i hiszpański na Uniwersytecie w Edynburgu, a następnie rozpoczęła studia na wydziale reżyserii w Szkole Filmowej im. K. Kieślowskiego.


Joanna Różniak was born in Cracow and she studied English Literature and Spanish at the University of Edinburgh before entering the Film Directing program at the Krzysztof Kieślowski Film School in Katowice.