Danzamatta
Reż. Vanja Victor Kabir, Szwajcaria

Rano po szalonej imprezie David i Oscar odkrywają, że ich współlokatorka Robin wciąż tańczy.

Co się dzieje, do cholery?


The morning after a wild party, David and Oscar discover that their roommate Robin is still dancing.

What the heck is going on?

Vanja Victor Kabir Reżyser

Urodził się w 1994 roku w Mendrisio (Szwajcaria). W 1998 roku, po zetknięciu się z dużą dawką filmu i telewizji, zakochał się w języku filmowym. Ponieważ jest to idiom intuicyjny do zrozumienia, ale dość trudny do wypowiedzenia, postanawia studiować film, aby poprawić swoją biegłość. W latach 2016-2021 studiował licencjat z filmu na Uniwersytecie Artystycznym w Zurychu.


Born in 1994 in Mendrisio (Switzerland). In 1998, after being exposed to high doses of film and TV, he falls in love with the cinematic language. Being an idiom intuitive to understand, but quite hard to speak, he decides to study Film to improve his fluency. From 2016 to 2021 he studied Bachelor of Arts in Film at the Zurich University of Arts.