Never too late!
Reż. Cécile Piquemal, Francja

Valère, staruszek, ma tylko jedno pragnienie: uciec z domu spokojnej starości! Aby osiągnąć ten cel, potrzebuje kodu zabezpieczającego drzwi. Jacqueline, inna pensjonariuszka, ma ten kod, ale szuka partnera na imprezę taneczną. Zaproponuje mu więc układ, a Valère będzie musiał się z nią sprzymierzyć.


Valère, old man, has only one desire: to flee the retirement home! To achieve these ends, he needs the security code of the door. Jacqueline, another resident, has this code but is looking for a date for the dance party. So she is going to offer him a deal and Valère will have to ally himself with her.

Cécile Piquemal Reżyser

Cécile Piquemal, urodzona 2 marca 1998 r., interesuje się reżyserią od wczesnych lat teatralnych. Po ukończeniu Bac ES w 2017 roku, w wieku 19 lat, postanowiła rozpocząć naukę w szkole filmowej. Zdecydowała się rozpocząć naukę w klasie przygotowawczej 3is, aby wzbogacić swoją kulturę filmową. Dzięki temu udało jej się dostać na ostatni rok produkcji fabularnej, gdzie wyreżyserowała “Nigdy nie jest za późno! “nad którym pracowała przez ponad półtora roku. Obecnie jej ambicją jest pisanie nowych scenariuszy i równoczesna praca w charakterze asystenta reżysera.


Born march 2, 1998, Cécile Piquemal is interested in directing since those early years of theater. She decides to enter film school after the Bac ES in 2017 at the age of 19. She chose to start these studies in preparatory class of 3is to enrich her film culture. Thus, she was able to reach the final year of fiction production where she directed “Never too late! “The short film she worked on for over a year and a half. Today, her ambition is to write new screenplays and to do assistant directing at the same time.