Azucrinado
Reż. Carolina do Lago, Portugalia

Azucrinado opowiada historię młodego człowieka piszącego list motywacyjny do nowej pracy, któremu pracę przerywa wieloletni przyjaciel, pojawiający się w dziwnych zamiarach.


Azucrinado, tells the story of a young man writing a motivation letter for a new job who is interrupted by a longtime friend who appears with bizarre intentions.

Carolina do Lago Reżyser

Carolina do Lago (Porto, 2000) jest początkującym filmowcem. Jej zainteresowania i dotychczasowa praca dotyczą filmoznawstwa, reżyserii, scenariopisarstwa, krytyki filmowej i fotografii. Podczas studiów w Wyższej Szkole Artystycznej (Escola das Artes) miała okazję pracować przy dwóch filmach fabularnych jako asystent reżysera i asystent produkcji. Na zakończenie studiów Carolina wyreżyserowała, wyprodukowała i napisała swój ostatni film krótkometrażowy, Azucrinado (2021), który był odważnym projektem i jej pierwszym kontaktem z gatunkiem fantasy. W trakcie studiów na Wydziale Dźwięku i Obrazu przez 3 kolejne lata otrzymywała stypendium za zasługi, a w przyszłości zamierza kontynuować naukę na zagranicznych studiach magisterskich specjalizujących się w reżyserii.


Carolina do Lago (Porto, 2000) is an aspiring filmmaker. Her interests and previous work lie in film studies, directing, script writing, film criticism and photography. During her course at the School of Arts (Escola das Artes), she had the opportunity to work on two feature films as an assistant director and a production assistant. For the final graduation project, Carolina directed, produced and wrote her last short film, Azucrinado (2021), a daring project and her first contact with the fantasy genre. During her Degree in Sound and Image, she was awarded a merit scholarship for 3 consecutive years and, in the future, she intends to continue her training in a master’s degree, abroad, specialized in directing.