Alice
Reż. Martyna Ludwig, Polska

Polska / Poland
Fabuła
12:52

Prawdopodobnie mało kto by się spodziewał odnaleźć Krainę Czarów w jednym z zatłoczonych polskich autobusów. Alicja z filmu Martyny Ludwig znajduje w tych okolicznościach jednak znacznie więcej odnajdując własną, specyficzną parafilię, a uwalniając zmysły uwalnia się zarazem od oczekiwań innych.

Hardly anyone would expect to find Wonderland in one of the crowded Polish buses. Alice from Martyna Ludwig’s short film finds, however, much more in these circumstances finding her own specific paraphilia and freedom of senses, which subsequently leds her to freedom from the expectations of others.

Martyna Ludwig, Polska Reżyser

Martyna Ludwig – ur. 1991. Ukończyła socjologię w ramach Międzywydziałowych Indywidualnych Studiów Humanistycznych na Uniwersytecie Śląskim. Studentka reżyserii w Szkole Filmowej im. Krzysztofa Kieślowskiego na Uniwersytecie Śląskim. Mieszka w Katowicach.


Martyna Ludwig – Born in 1991. She graduated in sociology as part of the Inter-Faculty Individual Studies in the Humanities at the University of Silesia. Student of directing at the Krzysztof Kieślowski Film School at the University of Silesia. She lives in Katowice.