Aquel Rostro
reż. Mona Lisa García, Hiszpania

Aquel Rostro bada samotność malarza, jego odosobnienie i bariery emocjonalne. Pewnego ranka Fabian otrzymuje niespodziewaną wizytę Sylvii. Po długiej rozłące, jej wizyta ujawni niezdolność Fabiana do okazania wrażliwości i jego tęsknotę za uleczeniem starych ran.


Aquel Rostro explores a painter’s loneliness, solitude and emotional barriers. One morning, Fabian receives Sylvia’s unexpected visit. After not seeing her for a long time, her visit will reveal Fabian’s inability to show himself vulnerable and his longing for healing old wounds.

Mona Lisa García Reżyser

Urodzona w Panamie w 1993 roku. Studiowała komunikację i kulturoznawstwo na Uniwersytecie Villanova w Filadelfii, film dokumentalny w The New School w Nowym Jorku oraz reżyserię filmową w EFTI w Madrycie. Mona Lisa García pracowała jako mediatorka i koordynatorka kultury. Jej zainteresowanie filmem zaczęło się od filmu dokumentalnego, badającego kwestie polityczne i społeczne. W 2018 r. wyreżyserowała krótkometrażowy film dokumentalny zatytułowany ARNOLD, portret kryzysu tożsamości malarza, który urodził się w dawnej strefie Kanału Panamskiego, a także relacje polityczne między USA i Panamą po inwazji w 1989 r.


Born in Panama in 1993. She studied Communication and Cultural Studies in Villanova University, Philadelphia, Documentary Film in The New School in NYC, and Film Directing in EFTI in Madrid. Mona Lisa García has worked in mediation and cultural coordination. Her interest in film started through documentary, exploring political and social issues. In 2018, she directed a short documentary titled ARNOLD, a portrait of a painter’s identity crisis who has born in the old Panama Canal Zone, as well as USA and Panama’s political relations after the Invasion of 1989.