Mikrobudżety w PISF
Piątek, 12:00 | 2.07 | Dostępne 30 miejsc

Przedstawicielka Polskiego Instytutu Sztuk Filmowych przedstawi informację o właściwej formie składania wniosków na tzw. “mikrobudżety”, którego celem jest wspieranie debiutów absolwentów szkół filmowych oraz pozostałych twórców niebędących absolwentami szkół filmowych, ale posiadających weryfikowalny dorobek twórczy.

Maja Maruszewska Dział Promocji PISF