This is such love
Reż. Olga Hajnosz, Polska

Polska / Poland
Dokument
29:40

Miłość. Słowo, które ma wiele znaczeń. Ile jest ludzi na świecie, tyle jest definicji miłości. Film „This is such love” dokumentuje, jak to uczucie postrzega Iwona, matka sześcioletniego Maksa. Zawodowo zajmuje się wyrobem lalek, które najprościej jest określić słowem „niezwykle”.

Love. The word with many meanings. How many people live on earth , there’re as many definitions of love. Film “This is such love” shows how this feeling is perceived by Iwona, the mother of six-year-old Maks. Professionally, she is making dolls, which are the easiest to describe with the word „extraordinary”.

Olga Hajnosz, Polska Reżyser

Olga Hajnosz. Absolwentka psychologii, studentka reżyserii Szkoły Filmowej im. Krzysztofa Kieślowskiego Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach.


Olga Hajnosz. Graduate of psychology, directing student at Krzysztof Kieślowski Film School at the University of Silesia in Katowice.