Red-stained Ribbons | A Hong Kong Documentary
Reż. Gabriela Socorro, Portugalia

Dania / Denmark
Dokument
30:00

W tej zbudowanej kolażowo, głównie z fragmentów doniesień medialnych, współczesnej balladzie o sprzeciwie – bohaterem zbiorowym jest społeczeństwo Hong Kongu, które na pozór bezradnie, ale w rzeczywistości z coraz większym uporem pragnie protestować przeciwko oznakom bezdusznej dyktatury.

In this collage, created mainly of fragments of media reports, a contemporary ballad about opposition – the collective hero is the Hong Kong society, which seemingly helplessly, but in fact with increasing stubbornness, wants to protest against the signs of a soulless dictatorship.

Gabriela Socorro, Portugalia Reżyser

Gabriela Socorro

Jestem entuzjastką kina i fotografii, ukończyłam kulturoznawstwo.

Staram się być jak najbardziej aktywna w polityce i prawach człowieka, a kręcenie filmów dokumentalnych pozwala mi łączyć te dwie rzeczy.


Gabriela Socorro

I’m a cinema and photography enthusiast, majored in Culture and Arts.

I try to be as active in politics and human rights as I can be, and documentary filmmaking allows me to combine these two.