Laboratory NO.2
Reż. Edris Abdi, Irak

Irak / Iraq
Dokument
16:17

Co będzie po śmierci? Czy człowiek może nie żyć a dalej służyć innym ludziom? Czy bierność to już przedsionek śmierci? Film „Laboratory No. 2” jest filmem dokumentalnym przedstawiającym zwykły
dzień pracownika krematorium, który po 14 latach postanawia przejść na emeryturę.

What will happen after death? Can a man die and still serve other people? Is passivity already the vestibule of death? The film “Laboratory No. 2” is a documentary about an ordinary day of a
crematorium worker who decides to retire after 14 years.

Edris Abdi, Iran oraz Aware Omer Saeed, Irak Reżyserzy

Edris Abdi urodził się w 1989 roku w irańskim Kurdystanie. W 2010 roku ukończyłem Teheran University of Elmi Karbordi na wydziale reżyserii filmowej. Pracował jako rejestrator i dźwiękowiec przy ponad dwudziestu filmach.

Aware Omer Saeed, urodzony w 1988 roku w Sulaimaniyah, w 2021 roku ukończył The Art College, wydział filmowy University of Sulaimaniyah, pracował jako realizator zdjęć przy siedmiu filmach krótkometrażowych, ma na koncie dwa scenariusze filmów krótkometrażowych.


Edris Abdi was born in 1989 in Iranian Kurdistan. In 2010, I graduated from Tehran University of Elmi Karbordi with a degree in filmmaking. I have worked as a sound Recorder and Sound design in more than twenty films.

Aware Omer Saeed, born in 1988 in Sulaimaniyah, graduated from The Art College, the film making department of the University of Sulaimaniyah in 2021, worked as the director of photography in seven short films, has two short film screenplay.