FIXING THINGS
Reż. Jan Prazak, Austria

Austria
Fabuła
28:00

Dwie niezwykle odmienne postacie, których losy na pozór wydają się ze sobą niezwiązane. Maja, starzejąca się punkowa dusza, przemierza ulice Wiednia w poszukiwaniu czegoś, co pozwoliłoby jej
przetrwać kolejny dzień. Ingos natomiast jest młodym muzykiem, który pozornie ma wszystko – talent, pieniądze rodziców i perspektywy na przyszłość. Ich drogi krzyżują się w momencie, gdy Maja decyduje się zamieszkać u Ingosa. Na przestrzeni filmu zderzają się dwa światy, dwie różne perspektywy na życie, co prowadzi do konfliktów, ale także wzajemnego poznania. “Fixing things” to film o poszukiwaniu sensu życia, niespodziewanych przyjaźniach i trudnych wyborach.

Two remarkably different characters whose destinies seem unrelated at first glance. Maja, an aging punk soul, roams the streets of Vienna in search of something that would allow her to survive another day. Ingos, on the other hand, is a young musician who seemingly has everything – talent, parental wealth, and prospects for the future. Their paths cross when Maja decides to move in with Ingos. Throughout the film, two worlds collide, two different perspectives on life clash, leading to conflicts but also mutual understanding. “Fixing things” is a movie about searching for the meaning of life, unexpected friendships, and difficult choices.

Jan Prazak, Austria Reżyser

Jan Prazak, urodzony 21 września 1991 roku, dorastał w Wiedniu. Po maturze studiował filologię germańską na Main University w Wiedniu. W 2013 roku rozpoczął studia reżyserskie w Vienna Film Academy pod kierunkiem Michaela Haneke. W 2021 roku ukończył studia licencjackie i od tego czasu studiuje na studiach magisterskich u Jessiki Hausner. Jego filmy były pokazywane na wielu międzynarodowych festiwalach filmowych, takich jak Tribeca Film Festival i zdobyły kilka nagród.


Jan Prazak, born on September 21, 1991, grew up in Vienna. After graduating from high school, he studied German philology at the Main University in Vienna. In 2013 he began studying directing at the Vienna Film Academy under the lead of Michael Haneke. In 2021, he graduated from the bachelor’s program and has since been studying in the master’s program with Jessica Hausner. His films have been screened at numerous international film festivals, such as the Tribeca Film Festival and have won several awards.